Tolosa Herria 2021

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B A B
ARGENTINA1 3
BRASIL1 3
ESPAÑA142 411 18 18
ESPAÑA, CATALUÑA21 63
EUSKADI38 108 7 7
FRANCIA2 6
IRÁN1 3
TURQUÍA1 3
VIETNÁM1 3
Total 9 paises208 603 25 0 25
Total fotografías62825

   A :3 argazkiko kolekzioa - Coleccion de 3 fotografías    B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)