Tolosa Herria 2024

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B A B
3 12 12
ARGENTINA1 4 4
ESPAÑA115 13 425 13 425
ESPAÑA, CATALUÑA15 58 58
EUSKADI33 8 124 8 124
FRANCIA1 4 4
RUSIA2 8 8
VIETNÁM1 4 4
Total 8 paises171 21 639 21 639
Total fotografías660660

   A :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)    B :Gai librea - Tema libre